Photo Gallery

Kenshu Shihan May '07
Kenshu Shihan May '07 

Shihan Kenshu Watanabe, 9th Dan Goju Ryu Karate-do Mission International 

Back to gallery